Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2

Nieuwsbrief Duurzaamheid & CO2

Als PUK Benelux B.V. zijn we druk bezig om onze certificering op niveau 3 van de CO2-prestatieladder te behouden. Dit houdt in dat we als bedrijf continu op zoek moeten blijven gaan naar verbeteringen om ons verbruik en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast willen we graag onze medewerkers weer informeren over de voortgang van doelstellingen, reductiemaatregelen en initiatieven.

Doelstellingen CO2-reductie

Wij hebben onze doelstelling voor het reduceren van CO2 samengesteld. De CO2-uitstoot relateren we nu vanaf het basisjaar aan het omzetpercentage. De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 0,8% per jaar vanaf het basisjaar 2014.

CO2-footprint 2015

In eerste instantie hebben we weer bekeken hoe onze energiestromen met CO2-uitstoot er hebben uitgezien in het afgelopen jaar. De totale uitstoot CO2 in 2015 bedraagt 57,3 ton CO2. Hiernaast is de verdeling van de uistoot naar de verschillende energiestromen weergegeven.

Reductiemaatregelen

Elke medewerker van PUK Benelux B.V. kan bijdragen aan het verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Het minimaliseren van het stationair laten draaien van machines en vrachtwagens, het uitdoen van elektrische apparaten en verlichting en het carpoolen met collega’s zijn enkele voorbeelden. Daarnaast kan het bedrijf ook enkele maatregelen nemen, zoals:

  • Vervanging van de verlichting in zowel werkplaats als kantoorruimtes;
  • Bij vervanging kijken naar het verbruik van een nieuwe machine / auto; 
  • Het blijven innoveren en produceren van energiezuinige producten / systemen; 
  • Onderzoeken van nieuwe mogelijkheden tot het verminderen van het verbruik van de machines.

Indien u goede suggesties heeft, vragen wij dit te melden aan onze CO2-functionaris (Mevr. Marjan Giezen).