PUK Benelux B.V. heeft de CO2-Prestatieladder niveau 3 behaald!!

CO2-Bewust Certificaat niveau 3

Om onze CO2-reductie en die van klanten en omgeving structureel te ondersteunen, zijn wij van start gegaan met certificering voor de CO2-Prestatieladder.

Op 28 september 2015 hebben wij het CO2-Prestatieladder Certificaat niveau 3 in ontvangst genomen, uit handen van de heer Jan Hoek van KIWA Nederland B.V

Dit houdt in dat wij de CO2-uitstoot van onze activiteiten voortdurend inventariseren en analyseren. Op basis hiervan worden reële en controleerbare reductie doelstellingen geformuleerd. Wij zetten ons in om deze doelstellingen te behalen door, onder meer, verandering van:

  • Beleid en Gedrag: door ons bewuster te zijn van de CO2-uitstoot en welke invloed en bijdrage wij en onze werknemers kunnen leveren om deze uitstoot te verlagen;
  • Energieverbruik: door efficiënter gebruik van energie en het onderzoeken van de mogelijkheden tot gebruik van schonere energiebronnen; 
  • Brandstofgebruik: door het brandstofgebruik van ons wagenpark terug te dringen met de inzet van energiezuinige voertuigen met een lage CO2-uitstoot.

Reductiedoelstelling

De bedrijfsdoelstelling is een reductie van 5% binnen scope 1 en 2, t.o.v. de uitstoot in het referentiejaar 2014, toen de uitstoot 70,3 ton CO2 was.

Deze reductie willen wij bereiken in 2019.

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is door ProRail ontwikkeld als instrument om bedrijven een voordeel te gunnen in aanbestedingen. Het initiatief is bedoeld om ondernemingen te stimuleren hun CO2-uitstoot zichtbaar te maken en maatregelen te treffen om deze te verminderen. De CO2-Prestatieladder wordt inmiddels door diverse overheidsinstanties ingezet bij aanbestedingen om partijen, die bewust bezig zijn met het verminderen van hun CO2-uitstoot, voordeel te bieden bij de aanbesteding.

PUK Benelux B.V. is, door deze certificering, een logische keuze voor ambitieuze MVO bewuste ondernemingen.