Als techniek energie laat stromen.

Energiecentrales staan garant voor een veilige energievoorziening van onze economie. Van hun betrouwbaarheid hangt niet minder af dan de veiligheid van de moderne maatschappij. Daarbij vereist de bouw van dergelijke centrales, naast buitengewone vakkennis, vooral één ding: veel ervaring!

Zoals in de meeste bedrijfstakken moeten juist door de energiesector zeer complexe systemen van immense volumes aan materiaal, gegevens en energie worden voorzien. Dit geldt voor traditionele kolencentrales en ook voor moderne windenergie- of zonnepaneelinstallaties. Waar steeds energie in grote hoeveelheden gewonnen, gebundeld en vervoerd wordt - worden altijd de hoogste eisen aan de betrouwbaarheid van de elektrotechnische infrastructuur gesteld.

Op deze zeer gevoelige plaatsen worden de volgens strenge eisen geteste kabeldraagoplossingen van PUK gebruikt. Dankzij hun buitengewone materialen en belastbaarheid verhinderen zij, dat door rondvliegende vonken of overspanning ontstoken branden of explosies mensen en processen in gevaar brengen. Met hoog belastbare, gecertificeerde kabelklemmen, kabeldraag- of ondervloersystemen biedt PUK op het gebied van brand- en explosiebeveiliging meer dan alleen individuele componenten en producten - namelijk intelligente complete oplossingen voor de gehele elektrotechnische uitrusting van energiebedrijven. En dat is altijd meer dan u verwacht! Omdat onze expertise zich over alle soorten energiecentrales uitstrekt.

Van de traditionele waterkracht- of kolencentrales tot de moderne biogasinstallatie en de moderne zonne- en windenergiecentrale.