Als techniek mensen in beweging brengt.

Nooit tevoren was het transport- en verkeersnet zo complex als nu. Elektrotechnische inrichtingen op relevante verkeersknooppunten zijn enerzijds zeer divers, anderzijds moeten zij aan hoge veiligheidseisen voldoen.

Want stations en luchthavens zijn tegenwoordig openbare verblijfs- en doorgangsgebieden die zowel de reizigers als ook voor de omgeving uitgebreide dienstverlenende, inkoop-, recreatie- en overnachtingsmogelijkheden bieden. In dergelijke wijd vertakte infrastructuurcomplexen garanderen kabeldraagsystemen van PUK een veilige, vlotte energie- en gegevensstroom. En ook daar waar bodem, spoorwegnet, bruggen en tunnels voortdurend door in- en uitrijdende treinen in trilling worden gebracht. Daarbij komt het bij het verkeer in een tunnel aan op het vlot functioneren en de maximale veiligheid van veel mensen in geval van een storing.

Hier moet maximale veiligheid worden gegarandeerd! Met onze lange termijn ervaring in de meest uiteenlopende infrastructuursectoren voldoen wij zeker aan de hoge eisen voor brandbeveiliging. Want de extreem belastbare grote overspannings-, brandbeveiligings- of ondervloersystemen van PUK zijn tot in de kleinste details berekend op de hoge eisen voor de elektrotechnische infrastructuur in verkeer en transport.

Onze geteste kabel- en roostergoten, stijgtracés, beschermende buizen en grote overspannings-, brandbeveiligings- en ondervloersystemen van moeilijk ontvlambare materialen zorgen voor grote veiligheid overal waar deze veiligheidsrelevante dreigingen in de elektronische infrastructuur kunnen ingrijpen:

  • binnendringend vocht
  • grote hitte
  • zware verontreiniging
  • erosie
  • trilling
  • corrosie

Met onze vakkennis helpen wij investeerders, stedebouwkundigen en architecten die enorm hoge eisen aan een vlot functionerende, elektrotechnische infrastructuur te waarborgen- ongeacht of het om tunnels voor autowegen, spoorwegen, voorzieningen of voetgangers gaat.