Als veiligheid een issue wordt.

Ongeacht of brandbare stoffen gefabriceerd, verwerkt of opgeslagen worden- installaties van bedrijven in de olie- en gasindustrie worden blootgesteld aan de zwaarste, deels zeer gevaarlijke omstandigheden. Hier kunnen explosiegevaar, extreme temperaturen en agressieve stoffen zowel de goede werking beïnvloeden als gevaar opleveren voor mens en machine.

Daarom gelden voor leidingen en kabels in zulke extreme omgevingen zoals explosieve sectoren bepaalde voorzorgsmaatregelen, speciale eisen en op te volgen richtlijnen. Kabeldraagsystemen van PUK voldoen aan de strengste veiligheidsvoorschriften. Ze bieden exploitanten van (petro-)chemische installaties een hoge mate aan veiligheid, vooral bij

  • zeer hoge / zeer lage temperaturen
  • chemische en mechanische inwerkingen
  • andere destructieve belastingen

Met kabelgoten en kabelladders, roostergoten, stijgtracés, systemen met een grote overspanning en brandbeveiligingssystemen die zijn ingesteld op deze extreme voorwaarden, zorgt PUK voor een betrouwbare elektrotechnische infrastructuur ook bij de zwaarste omstandigheden. Stedebouwkundigen en exploitanten van petrochemische industriële installaties in de hele wereld vertrouwen op de hoge kwaliteit van het materiaal, de belastbare oppervlakken en de veilige installatie van al onze oplossingen en systemen.

Met op elkaar afgestemde componenten beveiligen systemen van PUK tegen een veelheid aan schadelijke invloeden - en zorgen ook bij moeilijke situaties voor de vlotte doorstroming van netstroom en gegevens. Naast de garantie van de productieprocessen dienen onze ervaring en onze knowhow ter bescherming van mens en milieu. Wereldwijd.